Căn hộ Gold Tower có thể thuê bất cứ Cty nào có đủ tư cách pháp nhân thực hiện công việc thẩm tra trên (tất nhiên là phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư). Căn hộ Gold Tower có thể thuê 1 đơn vị tư vấn làm thẩm tra với điều kiện:
1. Có đăng ký kinh doanh hành nghề thẩm tra công trình điện
2. Người thẩm tra phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện.

Chi phí thẩm tra có quy định rõ trong ĐM chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số: 1751/BXD-VP ngày 14-8-2007 của Bộ Xây dựng. Nội dung thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công vẫn theo Điều 16 của Nghị định 16 có đúng không nhỉ ?:
Đúng như vậy. Căn hộ Gold Tower chỉ bổ sung thêm là đối với thẩm tra thiết kế, tuỳ theo yêu cầu của chủ đầu tư, việc thẩm tra có thể thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung trên. Vậy tính tiền khó nhỉ ? ý mình là lúc thanh quyết toán ấy. Hơn nữa có đơn vị chỉ thuê thẩm tra thiết kế 1 hạng mục trong công trình đó có đúng không, theo văn bản nào? Căn hộ Gold Tower đang vướng trong khâu thanh toán khối lượng phát sinh phần xây lắp -khi trình thẩm định giá trị khối lượng phát sinh, đã có biên bản xác định khối lượng phát sinh được chủ đầu tư và tư vấn giám sát và đơn vị thi công ký xác nhận nhưng bộ phận thẩm định yêu cầu phải có bản vẽ thiết kế thi công trên bản vẽ phải thể hiện hết toàn bộ khối lượng theo TKTC cũ và phần KL phát sinh thêm như vậy có đúng không và căn cứ vào quy định nào.

Post Your Thoughts