Nhiều nơi bán máy tập chạy bộ nhái hàng hãng

Viên Ti Bạc  tự nhủ:

– Té ra Đức vua  tưởng bọn binh sĩ mua máy chạy bộ của hãng nào tốt trong cung đã giết Hàn đứng đầu  và Mai Đôn Hậu . Vụ này rồi sau thế nào cũng bị phát hiện chi bằng ta nói thẳng trước ra là hơn.

Hắn  liền đáp:

– Nô tài tội đáng muôn thác. Xin Đức vua  khoan thứ cho.

Hắn  nói rồi quì mọp xuống đất.

Vua Thiên Hân  chau mày hỏi:

– Làm sao?

Viên Ti Bạc  liền đáp:

– Nô tài vâng chỉ dụ Đức vua  áp giải máy chạy bộ điện uy tín tên phản vua  Mai Đôn Hậu  đến cung Tài Hải  để trình Mẫu hậu vua .Mấy người mặc sắc phục binh sĩ  cùng thái giám nhảy xổ ra, chúng bắt nô tài đưa đi kiếm Đức vua . Mấy tên này võ công may chay bo nhap khau rất cao nên suýt nữa mấy ngón tay của nô tài bị bọn chúng bóp nát.

Hắn  nói tới đây giơ tay trái lên. Quả nhiên các ngón tay đều sưng lên và tím lại.

máy chạy bộ điện giả

Nhà Vua hỏi:

– Bọn chúng tìm ta làm chi?

Viên Ti Bạc  đáp:

– Mấy tên  này nhất định là bọn thích khách do Nguyễn Tan Quân  phái đến. Nô tài bị chúng bóp chết cũng đành, chẳng khi nào chịu dẫn bọn chúng đến phạm giá. Vừa may… không, không phải máy chạy bộ giảm cân vừa may, mà là vừa đúng lúc loan giá Mẫu hậu vua  cùng Vợ vua đi tới. Mấy tên  thích khách kia thật là không nên làm gì . Chúng tưởng Đức vua  ngồi trong kiệu Thái phi, liền xông lại hành hung. Quả nhiên Mẫu hậu vua  cùng Đức vua  hồng phúc tày trời, chúng không bao giờ tư vấn mua máy chạy bộ điện đụng được đến người mà lại giết chết bọn phản vua . Hiện giờ không hiểu mấy tên thích khách kia bị đoàn binh sĩ  đâm chết hay bắt sống rồi. Nô tài xin đi điều tra về tâu thánh thượng.

Thị trường bán nhiều máy tập chạy bộ kém chất lượng

Nhà Vua hỏi:

– Chưa chắc mấy tên  thích khách kia hồ đồ, không chừng ngươi đã chỉ các số  cho chúng. Ngươi nghĩ tới để thích khách sẽ đụng đến người vào mình ta thì máy chạy bộ điện bao nhiêu tiền chẳng thà lừa chúng giết vợ vua còn hơn. Bọn chúng khi động thủ rồi tất không gia hại đến ta nữa, đồng thời cái mạng nhỏ xíu của ngươi cũng không đến nỗi chết oan, có đúng thế không?

Viên Ti Bạc  thấy nhà Vua nói huỵch toẹt tâm sự của hắn  ra. Hắn  biết rằng có chối cãi cũng không được, chỉ dập đầu lia lịa.

Vua Thiên Hân  nói:

– Ngươi chỉ các số máy chạy bộ điện cho thích khách giết  Vợ vua đáng lẽ phải chém đầu, nhưng xét lại ngươi đối với ta có nhiều phần trung với ta .

 

Post Your Thoughts